Nye øyne tildelt som "Fremtidig Star 2016"Nye øyne gir medisinske institusjoner med digital løsninger som bærbare fundus kamera, trådløs HD kirurgisk videoprogram, medicAl informatizationløsningerog etc.


Medinntekter 164 millioner yuan, netto overskudd på mer enn 40 millioner yuanin 2015, nye øyne ble tildelt som "Future Star i 2016" i NEEQ FREMTID STAR BILLBOARD 2016.